Putovní výstava na téma FALEŠNÉ HRANICE. Akce „Kámen“.

Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951

 

Jedná se o historicky cenné dílo, které mapuje dosud téměř neznámou nezákonnou činnost Státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let 20. století. Spisovatelka a badatelka Václava Jandečková na mnoha osobitých příkladech vypráví příběhy účastníků i zákulisí zákeřných zločinů, které spočívaly v organizování pastí pro předem vytipované oběti, vyprovokované k útěku z Československa. StB vymyslela akci „Kámen“, aby mohla vyslýchat vyhlédnuté osoby na falešných německých celnicích v domnělých úřadovnách americké vojenské kontrarozvědky. S usvědčujícími materiály pak byly osoby, které se domnívaly, že skutečně překročily státní hranici, za nedovolený „přechod“ zatčeny. Nešlo o náhody, nýbrž o systémové opatření bezpečnostního aparátu, který skrytě porušoval vlastní zákony. Záměrem autorky je přiblížit rafinovanost, která se v chápání státně bezpečnostní práce stávala samozřejmostí. Navzdory faktu, že se jednalo o nejutajovanější represivní akce komunistického režimu, odhaluje nové oběti i pachatele, nastiňuje vývoj akce „Kámen“ v čase i prostoru, dokládá škálu důvodů pro její využití. Unikátní archivní materiály konfrontuje s pozdějšími výpověďmi svědků.

 

Na základě celospolečenského významu výstava získala záštity od Ministerstva kultury ČR, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

 

Číslo našeho účtu je: 284182407/0300,  variabilní symbol 179, darovací smlouva je samozřejmostí. Dárcům nabízíme umístění loga na propagačních materiálech k výstavě a na webu našeho spolku Společnost pro výzkum zločinů komunismu | www.zlocinykomunismu.cz

 

Za podporu naší práce děkujeme.


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300