Název časopisu:   Repeating History
Periodicita:   občasník
Vydává:   Společnost pro výzkum zločinů komunismu z.s.
Šéfredaktor:   Lukáš Kopecký
Redakce:   René Milfait
  Václava Jandečková
Grafická úprava a sazba:   Václava Jandečková
Poštovní adresa redakce:   Společnost pro výzkum zločinů komunismu z.s.
  Prokopa Velikého 572 – Týnské Předměstí
  344 01 Domažlice
E-mail do redakce:   redakce@zlocinykomunismu.cz
Redakční rada:   Lukáš Kopecký – předseda
  Václava Jandečková
  René Milfait
ISSN:   2788-0923
Technická podpora:   FP Media

 

 

Václava Jandečková  False Borders – Secret Police Kámen Operations in Czechoslovakia (Today’s Czech Republic) 1948-51

vaclava_jandeckova_-_false_borders_-_secret_police_kamen_operations_in_czechoslovakia_-_todays_czech_republic_-_1948-51

 

René Milfait Hranice, kultura paměti a lidskoprávní vzdělávání

rene_milfait_-_hranice_kultura_pameti_a_lidskopravni_vzdelavani

 

 


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300