Naše výstava se poprvé objevila i za hranicemi České republiky, konkrétně zamířila do Berlína na Velvyslanectví ČR.

https://www.mzv.cz/berlin/cz/aktuality/x2019_06_06_Akce_Kamen.html


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300