AKCE KÁMEN V KOMIKSOVÉ KNIZE A TAKÉ JAKO VÝSTAVA

 

Společnost pro výzkum zločinů komunismu informuje širokou veřejnost o vydání nové knihy místopředsedkyně spolku a badatelky Václavy Jandečkové. Společně s kreslířem Michalem Kociánem připravila komiksovou knihu Akce Kámen. Ta poutavou a populárně naučnou formou přibližuje téma komunistických zločinů typu akce „Kámen“. Původcem těchto stále ještě málo známých a kdysi přísně utajovaných akcí byla Státní bezpečnost, která tyto nezákonnosti páchala v Československu už krátce po únorovém převratu. Badatelka Václava Jandečková se snaží šířit povědomí o těchto nepromlčených zločinech v nejrůznějších formách, tentokrát v komiksu. Akce spočívaly v organizování pastí pro předem vytipované oběti vyprovokované k útěku
z Československa. Vše bylo vymyšleno tak, aby StB mohla vyslýchat vyhlédnuté osoby na falešných německých celnicích v domnělých úřadovnách americké vojenské kontrarozvědky.

Knihu vydalo za podpory Ministerstva kultury, měst Klatovy, Kdyně, Planá
u Mariánských Lázní, městyse Všeruby a soukromých dárců nakladatelství Argo. Dostupná je v široké knižní distribuci, detaily o knize najdete na: https://argo.cz/knihy/akce-kamen/

Autorka knihy Václava Jandečková ke vzniku knihy dodává: „Kreslíř Michal Kocián se pohybuje v prostředí českého komiksu už od 80. let. V té době jsem teprve jako holka hltala komiksové příběhy v časopise ABC, jež odebíral můj starší bratr. No jo, ale kdo je otcem myšlenky vytvořit komiks na motivy mé objevné knihy KÁMEN? To už teď můžu prozradit: Je jím tehdejší hejtman a dnes poslanec Josef Bernard. Scénář jsem však dokázala zpracovat jen díky tomu, že mi Michal od samého počátku naprosto důvěřoval. Dokázal změnit moje myšlení a doslova přenést mě do světa komiksu. Byl to nesmírně povzbuzující pocit a nikdy za tuto šanci nepřestanu být vděčná.

 

Zároveň Václava Jandečková společně s Michalem Kociánem komiksovou výstavu převedli také do podoby panelové výstavy, kterou finančně výrazně podpořil Plzeňský kraj. Záštitu jí udělil i hejtman Rudolf Špoták. Výstava je připravena jako dvojjazyčná (v českém a německém jazyce). Prvním místem, kde bude výstava uvedena, se stane Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Vernisáž proběhne v úterý 13.12. v 9.00 v budově školy. Předtím bude Václava Jandečková besedovat se studenty dějepisného semináře. Předseda Společnosti pro výzkum zločinů komunismu Lukáš Kopecký k výstavě říká: „Komiksová podoba je dnes brána jako jedna z nejlepších forem přiblížení historie mladé generaci. Jsem nesmírně rád, že společnou prací Václavy Jandečkové a Michala Kociána tato výstava vznikla a bude moci studentům přiblížit jednu z nejohavnějších akcí, kterou Státní bezpečnost kdy realizovala. A to, že výstava začíná svou pouť právě v Klatovech, považuji za nesmírně symbolické.

 

 

 


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300