Dvojjazyčná česko-německá výstava Společnosti pro výzkum zločinů komunismu mapuje téměř neznámou nezákonnou činnost Státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let 20. století. Vychází z příběhů publikovaných v knihách Kámen a Falešné hranice. Navzdory faktu, že se jednalo o nejutajovanější represivní akce komunistického režimu, výstava odhaluje nové oběti i pachatele, nastiňuje vývoj akce KÁMEN v čase i prostoru. Unikátní archivní materiály jsou konfrontovány s pozdějšími výpověďmi svědků, postupy tajné policie představuje v novém světle. Varující je, že aktéři akce KÁMEN zůstali dodnes nepotrestáni! Vernisáž výstavy bude doprovázena vlastní scénickou hudbou.


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300