Hlavní host literárního festivalu Šumava Litera a nominace ve dvou kategoriích

V sobotu 19. 11. 2022 se v sále MKS Vimperk konalo slavnostní předání cen za literaturu, jímž vyvrcholil již osmý ročník literárního festivalu („Literaturfestival“) Šumava Litera, jenž měl letos téma a tím název „Tajemná/Geheimnisvolle a prokletá/verfluchte místa/Orte“ a který se konal od 14. do 19. listopadu. Hostem letošního festivalu byla i naše paní místopředsedkyně a autorka několika knih a putovních výstav Václava Jandečková, jejíž kniha Falešné hranice (resp. zatím jen část 1/Band 1, nakladatelství LIT Verlag) v německém překladu a vydání pod názvem „Fingierte Grenze – Aktion ´KÁMEN´“ získala nominaci do nejužšího finále (tří titulů) na udělení ceny, a to hned ve dvou kategoriích: Cena Šumava Litera (Sumava-Litera-Preis) za významný přínos pro česko-německo-rakouskou spolupráci a Ceny Johanna Steinbrenera (Johann-Steinbrener-Preise) – „Nejlepší německojazyčná publikace o Šumavě“.

Festival Šumava Litera se totiž zaměřuje na propagaci a popularizaci regionální české, bavorské a hornorakouské literatury s důrazem na území Šumavy a Bavorského lesa.

Členka PEN klubu a místopředsedkyně Společnosti pro výzkum zločinů komunismu Václava Jandečková byla letos dokonce hlavním hostem tohoto festivalu. Proto s ní v pátek večer 18. 11. proběhlo ve stejných prostorách MKS Vimperk Talk show, v rámci něhož mohla představit téma akce/metody „Kámen“ i svou putovní výstavu k dané problematice. Tento rozhovor navázal na vernisáž zmíněné putovní výstavy Falešné hranice: Akce „Kámen“, jež byla umístěna v předsálí MKS Vimperk a kterou vypracovala paní Jandečková pro náš spolek.

Na obou večerech doprovázel autorku její otec, pan Otakar Tulačka, a v sobotu další místopředseda Společnosti pro výzkum zločinů komunismu, René Milfait.

Děkujeme všem organizátorům za zájem, pozvání, organizaci a těšíme se na příští rok, kdy již může soutěžit i čerstvě vydaný komiks s názvem AKCE KÁMEN i další část 2/Band 2 (i s prozrazeným nadpisem jedné kapitoly „Učitel a smrt agentky“/Der Lehrer und der Tod der Agentin“) knihy „Fingierte Grenze“.

Zájemce je možno také pozvat na další česko-německá divadelní představení „Fingierte Grenze/Falešné hranice“ (OVIGO-Theater), jež se odehrávají v přírodě právě v místech, kde komunistická tajná policie budovala falešné hranice (např. Selb-Wildenau/Aš) a vylákávala do nich mnoho lidí.


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300