Dne 10. března 1948 byl ministr zahraničních věcí Jan Masaryk nalezen mrtvý pod okny svého služebního bytu v Černínském paláci. Tato událost, vnímaná jako symbolická tečka za československou demokracií, zůstává jednou z největších záhad našich moderních dějin. Je vůbec ještě možné přijít v této kauze s něčím novým, pokud nevydají své tajemství ruské archivy? Václava Jandečková se o to ve své knize pokusila. Konfrontací velkého množství nepublikovaných a kupodivu téměř nevyužitých archiválií nabízí překvapivě nový pohled na celý případ a neznámá fakta, jež zasluhují pozornost. Policie případ znovu otevřela. Vydalo Nakladatelství Českého lesa.


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300