Přečtěte si nejnovější text Václavy Jandečkové o posledních dopisech Jana Masaryka, který publikovala na webu FORUM 24:

https://www.forum24.cz/o-dopisech-jana-masaryka-psanych-pred-smrti/


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300