S koncem kalendářního roku bychom se rádi pochlubili s příjemnou zprávou – Společnost pro výzkum zločinů komunismu (založená v r. 2017 Václavou Jandečkovou, Lukášem Kopeckým a Bryanem Jennerem) podala na ministerstvo obrany v roce 2019 několik žádostí o udělení statusu třetího odboje již zemřelým osobám.
V letošním roce jsme byli vyrozuměni, že některé žádosti byly zamítnuty, ale v několika případech byly žádosti posouzeny kladně a statut třetího odboje udělen.
Přehled všech udělených přikládáme v příloze, zvláště bychom chtěli zmínit jména Věry Janotové, Václava Šnaidra, Václava Frýby či Karla Suttého.
Další naše žádosti z r. 2019 jsou ještě posuzovány a zároveň jsme v letošním roce zaslali k posouzení další jména z Klatovska a Domažlicka.
Přejeme vše dobré v roce 2022 a věříme, že připomínání naší totalitní minulosti bude stále pokračovat.


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300