V pondělí 27. 6. 2022 od 17 hodin bude na Sv. Kříži odhalena informační tabule připomínající tzv. akci „Kámen“

V letech 1948 až 1951 útvary zpravodajského a státně bezpečnostního aparátu ministerstva vnitra vytvářely na řadě míst v západním pohraničí domnělé státní hranice (jednalo se o tzv. akci „Kámen“) s falešnými německými celnicemi a úřadovnami americké vojenské kontrarozvědky. Byly to důkladně promyšlené léčky a smyslem podvodu bylo přesvědčit oběti, že jsou pod ochranou amerických úřadů v bezpečí. V budově falešné německé celnice se pohybovali příslušníci Státní bezpečnosti (StB) ve vypůjčených uniformách U.S. Army a předem vytipované uprchlíky vyslýchali. Poté je předávali „zpět“ československým bezpečnostním složkám. Následný osud těchto osob byl velmi drsný a smutný.

Jedna z lokalit na česko-bavorském pomezí, jež byla využívána k těmto nezákonným provokačním akcím, se nacházela i na Svatém Kříži nedaleko Chebu. Informační česko-německá tabule, která je nově nainstalována, připomíná jak zvůli zločinného komunistického režimu, tak jeho nevinné oběti.

Simona Liptáková, tisková mluvčí Městského úřadu Cheb


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300