Ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje jsme vydali sborník z konference, která se konala v roce 2019 v Plzni. Konference reflektovala okolnosti Akce Kámen a další dobové souvislosti. Doprovázela ji také výstava. Ve sborníku najdete vybrané příspěvky, které byly na konferenci předneseny, bohatou fotodokumentaci a také kompletní dokumentaci zmíněné výstavy.

 

 

 


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300