Když jsem před dvaceti dvěma lety nastupoval do nově zřízeného Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti (ÚDV) předpokládal jsem, že objasnění takových maličkostí jakými byly „čihošťský zázrak“, smrt Jana Masaryka nebo vražda v Babicích je otázkou několika měsíců po prostudování pár desítek archivních spisů. Postupem doby bylo zřejmé, že tak jednoduché to nebude a když socialistický ministr vnitra Václav Grulich zlikvidoval v roce 1998, dle mého mínění, nejdůležitější část ÚDV – dokumentační oddělení, kde jsme vedli elektronické evidence, zlomil jsem nad tou institucí hůl. Ani ve snu mě nenapadlo, že bude přežívat v hybernovaném stavu dalších patnáct let a že její výsledky vyšetřování mohou být ještě horší.

Končí rok dva tisíce čtrnáct a socialistickým senátem navolená Rada Ústavu pro studium totalitních režimů právě dokončuje likvidaci digitalizace a oddělení evidencí v další instituci, která se má zabývat totalitní minulostí českých zemí. Ani jedna z výše uvedených záhad nebyla objasněna a „zelený“ radní Michal Uhl již navrhuje dokumentování zavádění autobusové dopravy do slovenských vísek v padesátých letech nebo závodního stravování v letech sedmdesátých.

Nedávno se mi dostala do ruky kniha mladé historičky Václavy Jandečkové – Kámen, svědectví hlavního aktéra akce „falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku. O akci Kámen se pravděpodobně poprvé mluvilo již v šedesátých letech. Šlo o mimořádně odpornou aktivitu Státní bezpečnosti, při které byly osoby, které chtěly odejít do zahraničí zavedeny do údajné úřadovny západní zpravodajské služby nedaleko hranic, a byl s nimi proveden výslech.

Ve skutečnosti byli nešťastníci v rukou Státní bezpečnosti a veškeré poznatky uvedené do protokolu byly využity proti nim i všem osobám, které uvedli. Akci poměrně podrobně popisuje Josef Frolík v knize Špión vypovídá, i když tvrdí, že se žádné protokoly z této akce nezachovaly neboť byly ihned zničeny. Na jiném místě potom hovoří o rozsáhlé síti donašečů v uprchlických táborech, která umožňovala Státní bezpečnosti získávat kopie výslechových protokolů sepisovaných důstojníky amerických zpravodajských služeb.


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300