Zveme Vás na doplňující akci k výstavě FALEŠNÉ HRANICE. Akce „KÁMEN“

Konference na téma „Praktiky tajné policie po únoru 1948 a život za (falešnou) hranicí i v Československu.“

 

Program konference:

9:00 – 9:30 Registrace

9:30 – zahájení

9:45 Jan Cholínský (Ústav pro studium totalitních režimů)
Mocenskopolitická praxe KSČ 1948-1989 a její ideologická východiska

10:30 Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni)
Spolupráce československých a amerických bezpečnostních složek při ochraně státní hranice na Plzeňsku v letech 1945-1946

11:15 Coffee Break

11:30 Prokop Tomek (Vojenský historický ústav)
Úspěšné i neúspěšné návraty: Kurýři na západních hranicích Československa 1948-1954.

12:15 – 13:30 oběd

13:30 – vzpomínky paní Hany Moravcové, dcery Emanuela Valenty, oběti Akce Kámen

14:00 – Jan Edl (Státní okresní archiv Tachov)
Přechody státní hranice v okrese Tachov v letech 1948-1949 ve světle hlášení stanic SNB

14:45 Coffee Break

15:00 – Martin Nekola (historik a badatel)
Češi v uprchlických táborech po únoru 1948

15:45 – Radek Schovánek (Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, Ministerstvo obrany)
Agenti chodci v sedmdesátých a osmdesátých letech

16:30 – vzpomínky pana Jana Minaříka, který jako dítě prožil Akci Kámen

17:00 závěr

 

Přihlašovací formulář http://bit.ly/2D9A2ER


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300