Jsem vnučkou vedoucího úředníka Kdyňských přádelen Oty Tulačky, který po únoru 1948 a nástupu komunistů k moci zorganizoval významnou převaděčskou síť. V roce 1949 byl zatčen, odsouzen na doživotí a amnestován až roku 1964. V roce 2015 obdržel in memoriam osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Můj pradědeček Ing. František Kohl, který byl ředitelem Kdyňských přádelen, koncem války ukryl dva americké vojáky, kteří se ocitli ve Kdyni a po válce obdržel písemné poděkování vrchního velitele armády Dwighta D. Eisenhowera, z pověření prezidenta USA.

Absolvovala jsem Gymnázium Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích a nástavbové studium cestovního ruchu v Praze, rovněž ukončené maturitou. Poté jsem vystudovala obory Mezinárodní obchod a Komerční jazyky na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Během studia na VŠE jsem absolvovala roční kurz na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pro soudní tlumočníky. Pracovala jsem v poradenských společnostech a zároveň jsem působila jako soudní tlumočnice a překladatelka. Po návratu z Prahy na Domažlicko jsem se stala jednatelkou a projektovou manažerkou vlastní firmy Deutsch-Tschechische Unternehmensbegleitung s.r.o., zaměřené na podporu zahraničních podnikatelů vstupujících na český trh. Tuto činnost jsem ukončila, abych se mohla na plný úvazek věnovat neprozkoumaným tématům dějin poúnorového Československa.

Zabývám se výzkumem a dokumentací zločinů komunismu jako soukromá badatelka. Výsledky svého výzkumu předkládám odborné i laické veřejnosti prostřednictvím knih a odborných studií publikovaných také v zahraničí. V roce 2017 jsem se stala členkou Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Jsem členkou Školské rady Gymnázia Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích a členkou dozorčí rady Domažlické nemocnice. Za svoji třetí knihu Kauza Jan Masaryk (nový pohled). Doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950–1951 (2015) jsem obdržela Mezinárodní zvláštní cenu Egona Erwina Kische.

Moje knihy se staly předlohou např. k divadelnímu představení Operation KAMEN, inscenovanému souborem Staatsschauspiel Dresden před německým i českým publikem. Všechny poznatky jsem zapracovala také do česko-německé putovní výstavy s názvem FALEŠNÉ HRANICE. Kromě literární, badatelské a překladatelské činnosti se mi podařilo zpracovat scénáře pro historický komiks ve spolupráci s kreslířem Michalem Kociánem (vydalo Argo 2022) a česko-německé divadelní představení (komentované divadelní výpravy v přírodě) pro OVIGO Theater s uvedením od června 2022 v česko-bavorském pohraničí pod názvem FINGIERTE GRENZEN: Auf den Spuren der Aktion „Kámen“ (https://ovigo-theater.de/falesne-hranice-po-stopach-akce-kamen).

Více zde:  https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clava_Jande%C4%8Dkov%C3%A1

 

Publikační činnost:

Monografie:

JANDEČKOVÁ, Václava – KOCIÁN, Michal: AKCE KÁMEN, populárně naučný komiks, nakladatelství Argo, Praha 2022.

JANDEČKOVÁ, Václava: Fingierte Grenze – Aktion „KÁMEN“. Opfer und Täter geheimer Grenzoperationen der tschechoslowakischen Staatssicherheit 1945 – 1951, Band 2, LIT Verlag, Berlin 2022.

JANDEČKOVÁ, Václava: KÁMEN. Svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku. 2. upravené a rozšířené vydání, Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2022.

JANDEČKOVÁ, Václava: Fingierte Grenze – Aktion „KÁMEN“. Opfer und Täter geheimer Grenzoperationen der tschechoslowakischen Staatssicherheit 1945 – 1951, Band 1, LIT Verlag, Berlin 2021.

JANDEČKOVÁ, Václava: Secret State Police Operations in Cold War Czechoslovakia. Operation KÁMEN and the Jan Masaryk Case, LIT Verlag, Zürich 2021.

JANDEČKOVÁ, Václava: Svědectví o smrti Jana Masaryka. Nová odhalení odkrývají pochybná „fakta“ a odsouvají staré „pravdy“, Academia, Praha 2021.

JANDEČKOVÁ, Václava: Falešné hranice. Akce „Kámen“. Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951, 560 s., nakl. Argo, Praha 2018.

JANDEČKOVÁ, Václava: Kauza Jan Masaryk (nový pohled). Doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950–1951. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2015.

JANDEČKOVÁ, Václava: Tři muži proti totalitě. Odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji s StB. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2014.

JANDEČKOVÁ, Václava: KÁMEN. Svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2013.

Odborné studie:

JANDEČKOVÁ, Václava: False Borders – Secret Police Kamen Operations in Czechoslovakia (Today’s Czech Republic) 1948-51. In: Repeating History, Association for the Research of Communist Crimes, 2/2022, www.zlocinykomunismu.cz, 7. dubna 2022, s. 1–12.

JANDEČKOVÁ, Václava: The Case of Emanuel Valenta, Vice Director of the Škoda Works in Pilsen. March 1951: Victim of his own ideals and of the “Kámen” Intelligence Method, in: Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies, roč. 13 (2019), č 1, s. 37–55.

JANDEČKOVÁ, Václava: The Masaryk Case – New Revelations. Confession to Murder and the Secret Reinvestigation Process by the StB in 1950–1951. In: Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies, roč. 10 (2016), č. 2, s. 49–68.

JANDEČKOVÁ, Václava: Akce Kámen a klatovské souvislosti. In: Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Město Klatovy, 2014, s. 80–88.

JANDEČKOVÁ, Václava: Operativní akce StB s využitím metody „Kámen“ na hranicích u Mariánských Lázní. In: Securitas Imperii, roč. 25 (2014), č. 2, s. 238–293.

JANDEČKOVÁ, Václava: Ota Tulačka a tajné akce zaměstnanců amerického velvyslanectví v Praze 1948–1949. Protikomunistická činnost a souvislosti s akcemi StB „Kámen“, „Praha – Žatec“ a „Hansa“. In: Securitas Imperii, roč. 22 (2013), č. 1, s. 36–77.

JANDEČKOVÁ, Václava: Operation „KÁMEN“ – Všeruby 1948. New revelations in the case of the fake Czech border to Germany. In: Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies, roč. 7 (2013), č. 1, s. 49–68.JANDEČKOVÁ,

JANDEČKOVÁ, Václava: Akce „KÁMEN“ – Všeruby 1948. Nová odhalení v případu falešné hranice Evžena Abrahamoviče. In: Paměť a dějiny, roč. 7 (2013), č. 2, s. 75–89.

Analýzy a komentáře:

JANDEČKOVÁ, Václava: Eurozprávy.cz, Vyšetřování Masarykovy smrti doplatilo na alibismus, policie ignoruje západní dokumenty (2022)

JANDEČKOVÁ, Václava: Forum 24, Nová Orientace, O dopisech Jana Masaryka psaných před smrtí (2021)

JANDEČKOVÁ, Václava: Forum 24, Nová Orientace, Nechat to spát? Akce „Kámen“ aneb Zločiny komunismu v české paměti (2021)

JANDEČKOVÁ, Václava: „Falešná celnice“. Nové svědectví o provokačních akcích „Kámen“. Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, www.minulost.cz, http:// minulost.cz/cs/cs/falesna-celnice, 5. listopadu 2015.

JANDEČKOVÁ, Václava: Jejich cesta tehdy vedla jen na falešnou hranici. Domažlický deník, 8. dubna 2012.

Reportáže a jiné pořady:

Aktuálně.cz, DVTV: Utajovaná nahrávka k Masarykově smrti: Je to přelom, byl zavražděn, tvrdí Jandečková (2019)

Aktuálně.cz, DVTV: Jste na Západě, slyšeli. Pak sklapla past. Byla to zvěrstva, popisuje badatelka tajnou operaci StB (2018)

Reportéři ČT: Falešné hranice (2017)

Reportéři ČT: Můj otec, vrah Masaryka? (2016)

Reportéři ČT: Král českého lesa (2015)

Historie.cs: Akce Kámen (2014)

TV Nova VÍKEND: Nejhorší provokace komunistické STB (2013)

Ocenění:

2022 – nominace na mezinárodní ocenění Šumava Litera / Šumava-Litera-Preis za významný přínos pro česko-německo-rakouskou spolupráci za knihu Fingierte Grenze – Aktion „KÁMEN“

2022 – nominace na cenu Johanna Steinbrenera – Nejlepší německojazyčná publikace o Šumavě za knihu Fingierte Grenze – Aktion „KÁMEN“

2022 – evropská cena Brückenbauer / Stavitel mostů za angažovanost ve zpracovávání Železné opony a zprostředkování historie. Cenu uděluje spolek Bavaria Bohemia e.V., zřizovatel Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee

2016 – Mezinárodní zvláštní cena Egona Erwina Kische za knihu Kauza Jan Masaryk (nový pohled). Doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950–1951 (Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2015). Cenu udělují Správa odkazu Egona Ervína Kische, město literatury faktu Letohrad a Asociace organizací spisovatelů Slovenska


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300