Jsem vnučkou vedoucího úředníka Kdyňských přádelen Oty Tulačky, který po únoru 1948 a nástupu komunistů k moci zorganizoval významnou převaděčskou síť. V roce 1949 byl zatčen, odsouzen na doživotí a amnestován až roku 1964. V roce 2015 obdržel in memoriam osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Můj pradědeček Ing. František Kohl, který byl ředitelem Kdyňských přádelen, koncem války ukryl dva americké vojáky, kteří se ocitli ve Kdyni a po válce obdržel písemné poděkování vrchního velitele armády Dwighta D. Eisenhowera, z pověření prezidenta USA.

Absolvovala jsem Gymnázium Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích a nástavbové studium cestovního ruchu v Praze, rovněž ukončené maturitou. Poté jsem vystudovala obory Mezinárodní obchod a Komerční jazyky na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Během studia na VŠE jsem absolvovala roční kurz na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pro soudní tlumočníky. Pracovala jsem v poradenských společnostech a zároveň jsem působila jako soudní tlumočnice a překladatelka. Po návratu z Prahy na Domažlicko jsem se stala jednatelkou a projektovou manažerkou vlastní firmy Deutsch-Tschechische Unternehmensbegleitung s.r.o., zaměřené na podporu zahraničních podnikatelů vstupujících na český trh. Tuto činnost jsem ukončila, abych se mohla na plný úvazek věnovat neprozkoumaným tématům dějin poúnorového Československa.

Zabývám se výzkumem a dokumentací zločinů komunismu jako soukromá badatelka. Výsledky svého výzkumu předkládám odborné i laické veřejnosti prostřednictvím knih a odborných studií publikovaných také v zahraničí. V roce 2017 jsem se stala členkou Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Jsem členkou Komise pro partnerské regiony a evropské záležitosti Rady Plzeňského kraje a Školské rady Gymnázia Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích. Za svoji třetí knihu Kauza Jan Masaryk (nový pohled). Doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950–1951 (2015) jsem obdržela Mezinárodní zvláštní cenu Egona Erwina Kische.

Více zde:  https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clava_Jande%C4%8Dkov%C3%A1

 

BIBLIOGRAFIE:

JANDEČKOVÁ, Václava: KÁMEN. Svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2013.

JANDEČKOVÁ, Václava: Tři muži proti totalitě. Odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji s StB. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2014.

JANDEČKOVÁ, Václava: Kauza Jan Masaryk (nový pohled). Doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950–1951. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2015.

JANDEČKOVÁ, Václava: Falešné hranice. Akce „Kámen“. Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951, 560 s., nakl. Argo, Praha 2018

ODBORNÉ STUDIE:

JANDEČKOVÁ, Václava: Akce „KÁMEN“ – Všeruby 1948. Nová odhalení v případu falešné hranice Evžena Abrahamoviče. In: Paměť a dějiny, roč. 7 (2013), č. 2, s. 75–89.

JANDEČKOVÁ, Václava: Operation „KÁMEN“ – Všeruby 1948. New revelations in the case of the fake Czech border to Germany. In: Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies, roč. 7 (2013), č. 1, s. 49–68.

JANDEČKOVÁ, Václava: Ota Tulačka a tajné akce zaměstnanců amerického velvyslanectví v Praze 1948–1949. Protikomunistická činnost a souvislosti s akcemi StB „Kámen“, „Praha – Žatec“ a „Hansa“. In: Securitas Imperii, roč. 22 (2013), č. 1, s. 36–77.

JANDEČKOVÁ, Václava: Operativní akce StB s využitím metody „Kámen“ na hranicích u Mariánských Lázní. In: Securitas Imperii, roč. 25 (2014), č. 2, s. 238–293.

JANDEČKOVÁ, Václava: Akce Kámen a klatovské souvislosti. In: Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Město Klatovy, 2014, s. 80–88.

JANDEČKOVÁ, Václava: The Masaryk Case – New Revelations. Confession to Murder and the Secret Reinvestigation Process by the StB in 1950–1951. In: Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies, roč. 10 (2016), č. 2, s. 49–68.

 

ČLÁNKY:

JANDEČKOVÁ, Václava: Jejich cesta tehdy vedla jen na falešnou hranici. Domažlický deník, 8. dubna 2012.

JANDEČKOVÁ, Václava: „Falešná celnice“. Nové svědectví o provokačních akcích „Kámen“. Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, www.minulost.cz, http:// minulost.cz/cs/cs/falesna-celnice, 5. listopadu 2015.


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300