René Milfait se narodil v Plzni v roce 1966. Jeho kvalifikace a těžiště odborného zájmu souvisejí s účelem a cíli spolku, reflexí a potíráním bezpráví: (teologická) etika, etika konce a začátku lidského života, vztah etiky a práva, lidská práva a lidskoprávní vzdělávání, vzdělávání v oblasti etiky, spirituální péče a doprovázení. Pohybuje se trvale – nejen geograficky – v česko-německém prostotu.

Publikační činnost

René Milfait/Milan Novák/Michal V. Šimůnek: Hitler namísto Hippokrata. Nacistická etika a morálka, humanitární hodnoty a válečné zdravotnictví ve světle poměrů na okupovaném území českých zemí, 1939-1945, Praha: Nadace Nadání, Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2022. 152 s. ISBN: 978-80-88018-42-1.

René Milfait/Christina Ponader: Digitalita a inkluze: Výsledky studie „Inkluze a corona-19 v okrese Tirschenreuth“, in: Iveta Hamarneh (ed.): Využití informačních technologií ve společnosti v dobách krize a každodennosti, s. 79-115. Vydavatel: Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond. 123 s. Praha 2021. ISBN 978-80-7615-072-0

René Milfait: NS-„Euthanasie“. Lebensunwertes Leben versus unantastbare Menschenwürde: Die Welt ohne die anderen / Nacistický program „eutanázie“. Život nehodný existence versus nedotknutelná lidská důstojnost: Život bez těch druhých. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2020. 192 s. ISBN 978-80-7660-000-3.

René Milfait: Lidskoprávní rámec pro lidsky důstojné utváření bezbariérové osobní mobility osob s postižením, in: Kolektivní monografie (Iveta Hamarneh a Lucia Krištofiaková eds.) Cestovní ruch pro všechny: cestovní ruch a lidský kapitál pro rozvoj regionů. Praha: VŠO a EJF-Akademie für Bildung und internationale Arbeit, 2020. 80 s. ISBN 978-80-7615-067-6.

René Milfait: Etické aspekty rozhodování v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající: souvislosti lidských práv a náboženských tradic. Praha: Nadace Hlávkových, 2019. 232 s. ISBN 978-80-88018-24-7.

René Milfait/Zuzana Svobodová: Vývoj a stav etické výchovy a teologickoetická reiterace lidských práv. Příspěvek k etickému a lidskoprávnímu vzdělávání a k interkulturnímu porozumění hodnotám, Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2017. 167 s. ISBN 978-80-88018-11-7.

René Milfait: Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací a programu „Euthanasie“. 2. vyd. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. 424 s. Odborná kniha. ISBN 978-80-86057-85-9.

René Milfait: Teologická etika. V kontextu sociální a pastorační práce. 1. vyd. Středokluky: Nakladatelství Zdeňka Susy, 2012. 540 s. ISBN 978-80-86057-78-1.

René Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech. Prostituce, pornografie, obchod. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7367-320-8.

Kinderprostitution. In: René Milfait, Christoph Metzelder, Sebastian Kehl, Jochen Reidegeld: Das zerbrechliche Paradies. Wo Kinder zur Ware werden. 1. vyd. München: Don Bosco Verlag, 2003. ISBN 3-7698-1463-0.

René Milfait: UNESCO+lidskoprávní vzdělávání, přírodní, kulturní a etické dědictví lidstva. Příspěvek do sborníku (v tisku) z mezinárodní konference Partnerství měst a začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO, u kterých byl podán návrh na nominaci (Národní indikativní seznam), konané 11. 12. 2020 v Mariánských Lázních. Nositel projektu: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.. Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky. Zároveň stejnojmenná přednáška na zmíněné konferenci a člen přípravného týmu.

Ocenění:

Cena Oskar za občanskou statečnost (1999)

Kniha – NS-„Euthanasie“. Lebensunwertes Leben versus unantastbare Menschenwürde: Die Welt ohne die anderen / Nacistický program „eutanázie“. Život nehodný existence versus nedotknutelná lidská důstojnost: Život bez těch druhých. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2020. 192 s. ISBN 978-80-7660-000-3 – získala v Německu dvě ceny v oblasti demokratického, občanského, etického a lidskoprávního vzdělávání (2020, 2021).


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300