Václava Jandečková  False Borders – Secret Police Kámen Operations in Czechoslovakia (Today’s Czech Republic) 1948-51

vaclava_jandeckova_-_false_borders_-_secret_police_kamen_operations_in_czechoslovakia_-_todays_czech_republic_-_1948-51

Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300