JIPSS_V10_N2_Václava Jandečková, The Masaryk Case – New Revelations

 

The Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies (ACIPSS) is an internationally recognized research center attached to the University of Graz. The center’s focus rests on examining its three “pillars” (Intelligence, Propaganda and Security) within an academic context.


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300