Bryan Jenner se narodil v severní Anglii. Na Univerzitě v Oxfordu studoval němčinu a francouzštinu, a na univerzitě v Lancasteru jazykovědu. Po mnoho let učil angličtinu a jazykovědu v těchto státech: Velká Británie, Německo, Holandsko, Keňa, Japonsko, Česká republika a Rakousko.

Poprvé se začal zajímat o Československo během Pražského jara v roce 1968, ale návštěvu nebylo možné uskutečnit až do roku 1988. Po sametové revoluci byl zaměstnán jako profesor angličtiny na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se také setkal se svou manželkou.

Poté pracoval jako profesor angličtiny na univerzitě v Kumamoto v Japonsku (3 roky) a následně na univerzitě ve Vídni (12 let), ale trvalý pobyt měl vždy v České republice. V roce 2017 se stal českým občanem a nyní bydlí na Domažlicku, asi 12 km od falešné hranice.

Během své působnosti ve Vídni se také začal zajímat o kulturní studie a středoevropskou historii, a blíže se zaměřil na propojení české a německé kultury v českých zemích na konci 19. století, konkrétně od vzniku první republiky v roce 1918.

Hovoří plynně anglicky, německy a francouzsky, dobře holandsky, a stále více česky.

 

Publications

MA Dissertation, Towards a Model of Linguistic Interaction, Lancaster University, 1973

“Interlanguage and Foreign Accent”, in Interlanguage Studies Bulletin, Vol. 1 no. 2-3, 1976

“Error Analysis: an Introduction for Teachers”, in Modern English Teacher, Vol. 5 no. 2, 1977

“An Analysis of Errors”, inModern English Teacher, Vol. 5, no. 4, 1977

(with Pieter van de Voort & John Strange “De functionele-notionele benadering: een nieuwe

ontwikkeling in het vreemde-talenonderwijs”, in Levende Talen, no. 332, 1978

“A Path through the Maze: some criteria for selecting a course of English”, in Engels, no. 25

1980

(with Barbara Bradford) “Is your Tongue right? – the Teaching of English Pronunciation”,

            Modern English Teacher, Vol. 10, no. 2, 1982

(with Barbara Bradford) “Intonation through Listening”, Modern English Teacher, Vol. 10,

  1. 4, 1983

 

“The Wood instead of the Trees: the Englishness of English”, IATEFL Phonology  SIG

            Newsletter,no. 2, 1987

“Why Educational Phonetics in JIPA ?” in Journal of the International Phonetic Association,

Vol. 17, no. 1, 1987

“Articulation and Phonation in Dutch-English”, in Journal of the International Phonetic

            Association,Vol. 17, no. 2, 1987

“Teaching Intonation without Specialized Materials”, in Speak Out ! (IATEFL), no. 3, 1988

“Teaching Pronunciation: the Common Core”, in Speak Out!,  no. 4, 1989

“On Scientific Writing”, in Science News, (University of Nairobi), Vol. 2, no. 2, 1990

“Non-segmental Categories for the Description of L2 Performance”, in New Sounds 90,

Eds. Jonathan Leather & Allan James, University of Amsterdam, 1990

“The Relevance of Phonetics”, in Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications

            Eds. Bohumil Palek & Prřemysl Janota, Prague: Charles University Press, 1990

“Maximum Use of Minimal Materials”, BETEC Conference Papers, British Council,

Brno, Czechoslovakia, 1991

“The English Voice”, in Approaches to Pronunciation Teaching, ed. Adam Brown,

Macmillan, 1993

“Vowels, Voicing and Pronunciation Teaching”, in Speak Out, no. 13, 1994

“On Diphthongs”, inSpeak Out,  no. 15, 1995

“ Diphthongs in English”, in Memoirs of the Education Faculty, Kumamoto University,

December 1995

(with Cynthia Hoff) “Active Learning of English in a Japanese University,” in Kumamoto

            Journal of Culture & Humanities, Kumamoto University,  February 1996

 “Diphthongs in Several Languages”: in Phonetica Pragensia IX: Charisteria  Přemysl  Janota oblata, 1996

“The Phonology of International English”, in Speak Out!  no. 19,  December 1997

“Terminological confusion in phonetics and phonology” in Views, December 1998

“Articulatory Settings: Genealogies of an Idea” in Historiographia Linguistica,  vol. 28: 1/2, 2001

“Why NOT Standard English: EIL and pronunciation teaching”, Conference Proceedings, University of Ljubljana,November 2003

“Odejít nebo zůstat?“ in Domažlicky Deník, June 2016

“Země, kterou miluji, se pokouší spáchat sebevraždu”, in Domažlicky Deník, June 2016

“Brexit nebude fungovat”, in Domažlicky Deník, February 2017

“Jaroslav Kvapil and Rusalka”, in Dvořák Society Newsletter, no. 18, 2017

“ Jindřich Jindřich, in Dvořák Society Newsletter, no. 19, 201á

 

Translations

 Stefan Titscher, Michael Meyer, Ruth Wodak & Eva Vetter.Methods of Text and    Discourse Analysis. London: Sage Publications. 2000.

Kurt Mühlberger & Thomas Maisel.An Historical Tour of the University of Vienna.

University of Vienna. 2003. (Online version 2001)

Ruth Wodak. Discourse, Politics, Identity. University of Vienna. 2003

Georg Winkler et al. Innovation & Tradition: the University of Vienna at the start of the New Millennium. University of Vienna. 2003

Uwe Flick, Ernst von Kardorff & Ines Steinke. A Companion to Qualitative Research.

London: Sage Publications. 2004

 

Reiner Keller. Doing Discourse Research: An Introduction for Social Scientists.

London: Sage Publications. 2013

1365 – 2015 – 2065. “Once there was a Student”: other Stories of the University of Vienna,Marianne Klemun, Hubert Szemethy, Fritz Blakolmer&Martina Fuchs (ed.), Boehlau Verlag ,Vienna 2015

 


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300